Αναρτήσεις

ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΕΣ #1

«Ουδέν κακόν αμιγές καλού» ...;;

Κωνσταντίνος Γέμελος (1908-1963)