Αναρτήσεις

"Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί" κ. Ιωακειμίδη.