Αναρτήσεις

Τα πρώτα γενικά συμπεράσματα, απο το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.