Αναρτήσεις

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ Χ.Α.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ. ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ!