Αναρτήσεις

Έτσι γεννήθηκε η “Λαϊκή Ενότητα”....

Το αποτέλεσμα μισού χρόνου "αριστερής" διακυβέρνησης....