Αναρτήσεις

Παρασκευή 8/2 LIVE rock μουσική στη "Σβούρα"(και μάζεμα τροφίμων).

Οι οκτώ προτάσεις που κατέθεσε στο πλαίσιο της Συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η «Αριστερή Πλατφόρμα».