Αναρτήσεις

Απόφαση 272/2013 Δ.Σ. Νίκαιας -Ρέντη. Επιβάρυνση στους κατοίκους - κέρδη για την κοινοπραξία.