Αναρτήσεις

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ COSMOTE & VODAFONE ΣΤΗΝ Α. ΝΕΑΠΟΛΗ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ