Αναρτήσεις

17/2/13 "Συνάντηση"της Ίσιδας Μ. με τους Empty Frame στον Πολυχώρο Τέχνης «Αλεξάνδρεια».