Αναρτήσεις

Έκθεση φωτογραφίας "Από την παραγωγή στην κατανάλωση" στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης.