Αναρτήσεις

Ο γενικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Βίτσας παρουσίασε το πρόγραμμα στη Νίκαια.

Η μαζική παρουσία πολιτών απέτρεψε πλειστηριασμούς στον Πειραιά.