Αναρτήσεις

"Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα" η κυρίαρχη λογική Ιωακειμίδη.