Αναρτήσεις

"ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ" Πλατεία Κρήνης

Για το εναλλακτικό πρόγραμμα της αριστεράς.