Αναρτήσεις

Μια όμορφη βραδιά μνήμης, στην Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς