Αναρτήσεις

Λυδία.

Αναδρομική έκθεση του Α. Τάσσου, στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς.