Αναρτήσεις

ΑΥΘΑΙΡΕΣΊΑ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΊΑ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΉΜΑΡΧΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ.