Στον απόηχο της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

Χωρίς να απαντώνται βασικές αιτιάσεις, ανησυχίες και προβληματισμοί που υπάρχουν σε πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, έληξε η διήμερη συνεδρίαση της ΚΕ με απόφαση κατά πλειοψηφία.

Είναι σίγουρο ότι στις διήμερες εργασίες της ΚΕ τέθηκαν με διάφορες τοποθετήσεις ομιλητών, πολλά και σοβαρά ζητήματα πολιτικής συμμαχιών και προγραμματικών θέσεων και δεσμεύσεων. Επιβεβαιώθηκαν επίσης ότι έχουν δημιουργηθεί στην ΚΕ νέες διαφοροποιήσεις και συσχετισμοί που αποτυπώθηκαν με χαρακτηριστικό τρόπο σε μια ψηφοφορία. 
Στην τροπολογία πού κατέθεσε η Αριστερή Πλατφόρμα για τα επείγοντα μέτρα για τη συμπλήρωση του άμεσου προγράμματος, η οποία έλαβε 61 ψήφους υπέρ, 76 κατά και 1 λευκό, ενώ πρέπει σημειωθεί ότι 63 μέλη της ΚΕ (201 μέλη) ήταν απόντα…

Από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του, παραμένει ζητούμενο (ενώ χρειάζεται να απαντηθεί μέσα σε πολύ συμπυκνωμένα χρονικά περιθώρια), η αναζήτηση της συνισταμένης των πολιτικών προτάσεων και απόψεων που εκφράζουν οι νέοι συσχετισμοί, όπως και οι πειστικές απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στα μέλη του, σχετικά με την φερεγγυότητα των προγραμματικών στόχων, την δυνατότητα χρηματοδότησης και από ποιες πήγες, την σταθερή και ριζοσπαστική διάθεση ανατροπής και όχι διαχείρισης.