Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ η κυβέρνηση στα Λιπάσματα ;;


Η κυβέρνηση δέσμια των μνημονιακών της επιλογών και δεσμεύσεων, πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση λόγων και εφαρμοζόμενης πολιτικής, ακόμα και σε δεσμεύσεις και εξαγγελίες του ίδιου του πρωθυπουργού.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας εν κρυπτό χωρίς ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης αιφνιδιάζοντας μέσα στο καλοκαίρι αποφασίζει:

Α. Χορηγούμε άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ στην εταιρεία «OIL ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙL ΟΝΕ S.A» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της. 
Ο αποθηκευτικός χώρος για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας και την άσκηση της δραστηριότητας έχει συνολική χωρητικότητα 7.159 m3 και βρίσκεται στη θέση Δραπετσώνα Αττικής, ως ακολούθως:

Κωδικός δεξαμενής Νο 14  
Χωρητικότητα m 3   7.159
Προϊόν   Μαζούτ 
Τοποθεσία Δραπετσώνα Αττικής.

Σήμερα ήρθε στη επιφάνεια το θέμα μετά από ανάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γ. Γαβρίλη που αναφέρει συγκεκριμένα: 


"Η χορήγηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα τέλη Ιουλίου Άδειας “Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων κατ. A” στην εταιρεία “Oil One SA” σηματοδοτεί μια σοβαρή υπαναχώρηση στην προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής των Λιπασμάτων. Μιας περιοχής που επί δεκαετίες αθροίζει δεκάδες περιβαλλοντικά οχληρές χρήσεις που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη λειτουργία της πόλης.

Η άδεια αφορά στην υφιστάμενη δεξαμενή Νο 14 που έχει χωρητικότητα 7.159.000 λίτρων πετρελαίου τύπου μαζούτ και βρίσκεται προς την πλευρά του κεντρικού οδικού της περιοχής. Η απόφαση επικαλείται την αρχική αδειοδότηση του 2015, όταν η περιοχή σε μία νύκτα είχε αποκτήσει «βιομηχανική χρήση» που έδινε τη δυνατότητα αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων τύπου μαζούτ και ντίζελ. 

Με τη νέα απόφαση δίνεται και η δυνατότητα άσκησης εμπορίας καυσίμων, προφανώς στο πλαίσιο των ευρύτερων ανακατατάξεων που συμβαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά μετά την πώληση του ΟΛΠ στην Coscο, μέρος των οποίων είναι και η αγορά καυσίμων εν γένει.

Η άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών δημιουργεί πρόσθετους περιβαλλοντικούς κινδύνους από μια πιθανή διαρροή μαζούτ κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων στα βυτία μεταφοράς και αθροίζεται στα πολλαπλά περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, μεταξύ των οποίων και οι έντονες και οχληρές οσμές.

Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να ενημερωθεί η Αυτοδιοίκηση, με συνοπτικές διαδικασίες, γεγονός που εύλογα δημιουργεί την αίσθηση του αιφνιδιασμού, των τετελεσμένων και ουσιαστικά νοθεύει τις ισχύουσες χρήσεις που ισχύουν μετά την τελευταία νομοθετική ρύθμιση.

Συμβαίνει σε μια περίοδο που ο Δήμος προσπαθεί με παρεμβάσεις του να αναβαθμίσει την περιοχή των «Λιπασμάτων», με ήπιες χρήσεις αναψυχή, πολιτισμού, αθλητισμού και λίγες βδομάδες μετά την ολοκλήρωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής.
 
Απαιτούμε ότι η απόφαση αυτή πρέπει άμεσα να ανακληθεί και παράλληλα να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία απομάκρυνσης όλων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που η λειτουργία τους υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων."