ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛ.ΑΝΥ.Α ΚΑΙ Η Κ.Π. ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΝΕΣΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΩΝΙΤΗ
Πραγματοποιήθηκε πρίν από λίγο επίσκεψη στό κέντρο φιλοξενίας αστέγων τής Ουνέσκο στόν Πειραιά, στά πλαίσια ενημέρωσης γιά τίς συνθήκες διαβίωσης πού επικρατούν στό συγκεκριμένο χώρο.

Στήν παρέμβαση συμμετείχαν μέλη τού κινήματος ΑΛ.ΑΝΥ.Α, τής ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ καί ό βουλευτής β' Πειραιά τού ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνης.

Κατά τή διάρκεια τής ενημέρωσής μας από τήν υπεύθυνη τού χώρου, διαπιστώσαμε ελλείψεις καί παραλείψεις, πού αφορούν τή σίτιση καί τή συστέγαση τών φιλοξενούμενων στό χώρο πολιτών, κάτι πού επισημάναμε καί πού θεωρήσαμε απαραίτητο νά γίνουν ενέργειες ώστε νά διορθωθούν.

Νά επισημάνουμε χαρακτηριστικά, ότι στό χώρο φιλοξενούνται σέ μόνιμη βάση περί τά 50 άτομα, (άστεγοι) τά οποία δικαιούνται βάση κανονισμού ένα γεύμα τήν ημέρα, έχουν δικαίωμα νά βρίσκονται στό χώρο ύπνου από τίς 9μμ έως τίς 9πμ (υπνωτήριο μάς τό είπαν) όπου θυμίζει κέντρο κράτησης (στοιβάζονται κυριολεκτικά σέ ενα χώρο 60 περίπου τετραγωνικών χωρίς επαρκή εξαερισμό μέ διπλά κρεβάτια-κουκέτες) μέ κύριο καί ανεπίτρεπτο χαρακτηριστικό, ότι δέν υπάρχει διαχωρισμός αντρών καί γυναικών.

Τό κέντρο επιδοτείται από τήν Ουνέσκο, εντάσσεται σέ πρόγραμμα ΕΣΠΑ, χρηματοδοτείται μέ 2.000.000 ευρώ τό χρόνο καί έχει χορηγείες (χρηματικές καί υλικές) από ομίλους, επιχειρήσεις, ιδιώτες.

Σύμφωνα μέ όσα διαπιστώσαμε στή διάρκεια τής επίσκεψής μας στό χώρο, σέ καμμία περίπτωση δέν ανταποκρίνοντα οί συνθήκες φιλοξενίας τών αστέγων, μέ τά ποσά πού επιδοτείται τό πρόγραμμα καί τίς χορηγείες πού λαμβάνει καί τόσο από τήν πλευρά τού κινήματος, όσο καί από τόν Π. Λαφαζάνη, υπήρξε ή διάθεση γιά περαιτέρω προσπάθειες ώστε νά διορθωθούν οί ελλείψεις οί παραλείψεις καί οί.....παθογένειες πού διαπιστώσαμε ώστε νά καλυτερέψουν οί συνθήκες φιλοξενίας καί νά μήν θυμίζουν σέ καμμία περίπτωση ''συνθήκες κράτησης καί τιμωρίας πολιτών'' πού βιώνουν τό περιθώριο καί τόν κοινωνικό αποκλεισμό καί τριτοκοσμικής χώρας

ΑΛ.ΑΝΥ.Α ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΠOΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ