Ελένη.


Στην άλλη Ελένη, όχι του μύθου και του πολέμου,
την σύγχρονη, την καθημερινή συντροφιά και εικόνα.
Την σεμνή και αθόρυβη ύπαρξη, το άδολο και 
"χαμένο" πρόσωπο μιας  ανέκφραστης γενιάς.
Με αγάπη.