"Η ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΜΑΣ" συμβάλει στον προσυνεδριακό διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.Το blog "Η ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΜΑΣ", θέλοντας να συμβάλει σε μια διαδικασία δημιουργικού και γόνιμου διαλόγου, πηγαίνοντας προς το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, δημιουργεί μια νέα σελίδα, στην οποία θα γίνονται αναρτήσεις μόνο με αυτό το θέμα. Έναν διάλογο που θα είναι ανοιχτός σε κάθε καλοπροαίρετο πολίτη που θέλει να συμμετάσχει, με σκέψεις και προτάσεις, πάνω στις θέσεις που θα δημοσιοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με αντιπαράθεση πάνω σε διατυπωμένες σκέψεις και προτάσεις άλλων. Εξυπακούεται ότι η όλη διαδικασία πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς κάθε άποψη, χωρίς προσωπικές αιχμές και ύβρεις, γι΄αυτό και πριν αναρτηθούν θα ελέγχονται ως προς αυτό και μόνο το σκέλος. Επίσης δεν θα επιτρέπονται σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις. Τα κείμενα πρέπει να είναι ενυπόγραφα και μέχρι τρία σε αριθμό για τον καθένα.
Τα κείμενα προς δημοσίευση θα στέλνονται σε αρχείο .DOC, JPG, GIF, ή PNG και θα δημοσιεύονται χωρίς ορθογραφική η συντακτική διόρθωση, ενυπόγραφα, στη διεύθυνση: