Καθορισμός τέλους στις περιπτώσεις χρήσης αιθουσών σε ακίνητα του Δήμου.


Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία:

Α. Εγκρίνει τον καθορισμό τέλους χρήσης σε ιδιωτικούς φορείς στις παρακάτω αίθουσες του Δήμου:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Π. ΤΣΑΛΑΡΗ € 300

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (εσωτερική μεγάλη αίθουσα) € 500

ΘΕΑΤΡΟ Ι. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ € 300

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΝΤΗ € 300

Β. Για τους συλλόγους της πόλης, σωματεία, δημόσια σχολεία, δημόσιους φορείς, πολιτικά κόμματα και για εκδηλώσεις που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου η χρήση θα είναι δωρεάν.