Η σημερινή απεργία.

Δεν ξέρω αν φταίει η βροχή, αυτό που ξέρω είναι ότι η σημερινή απεργία και οι συγκεντρώσεις ήταν πολύ κατώτερες των προηγούμενων και φυσικά των περιστάσεων που ζούμε.