ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ - 3/4Οι εκλογές της ένωσης συλλόγων γονέων Νίκαιας - Α.Ι.Ρέντη θα διεξαχθούν την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και από ώρα 12:00 έως 19:00 στα γραφεία της ένωσης  (Μαγνησίας 50 - Νίκαια).

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των οικονομικά τακτοποιημένων σχολείων.

Οι συνδρομές πρέπει να πληρωθούν για όλους τους αντιπροσώπους για τα έτη 2015-16 και 2016-17.
Οι συνδρομές είναι 10 ΕΥΡΩ για τα δημοτικά ανα αντιπρόσωπο κατ'ετος και για τα Γυμνάσια - Λύκεια 5 ΕΥΡΩ ανα αντιπρόσωπο κατ'ετος.

Για την ψηφοφορία παρακαλούμε να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο για την πιστοποίηση σας.