Παρεμβάσεις αποκατάστασης των φθορών στους πεζόδρομους του "Μπλόκου".Παρεμβάσεις αποκατάστασης των φθορών θα πραγματοποιηθούν σε τρία τμήματα υπαρχόντων πεζοδρόμων που περιβάλλουν το ιστορικό χώρο του «Μπλόκου», τον τόπο θυσίας του λαού της Κοκκινιά. 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο τμήματα της οδού Κιλικίας (από Ηλιουπόλεως έως Ιωνίας και από Καισαρείας έως Πέτρου Ράλλη), ενώ το τρίτο αφορά σε τμήμα της οδού Θειρών (από Αμυραδάκη έως Κύπρου).
Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υπαρχόντων περιθωρίων των παρτεριών µε νέα, την τοποθέτηση καθιστικών εξωτερικού χώρου κατά μήκος του πεζοδρόμου της οδού Κιλικίας, την αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου και άρδευση καθώς και την τοποθέτηση φωτιστικών κατά μήκος των πεζοδρόμων. Το έργο έχει δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.