40 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας. ( Από το τίποτα καλό είναι και το καθόλου!....)Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας προκηρύσσει την πρόσληψη συνολικά σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ωραρίου και διάρκειας 8 μηνών.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται: 
5 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
3 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνιτών) 
2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέας-φορτωτής)
1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (καλαθοφόρο)
1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο)
2 θέσεις Οδηγών Καδοπλυντηρίου 
3 θέσεις ΥΕ Εργατών-Φυλάκων 
22 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
1 θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (πλυντών κάδων) 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από Πέμπτη 17/12/2015 έως και Δευτέρα 28/12/2015 και ώρες 8πμ - 3μμ στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Δ/νση Διαχ/σης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 200. 

Για πληροφορίες & αιτήσεις: Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Ελ. Βενιζέλου 200 και στο www.keratsini-drapetsona.gr.