Σε διαβουλεύσεις το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης...Σε στάδιο εντατικών διαβουλεύσεων, μεταξύ κυβέρνησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης βρίσκεται το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης, για την εξειδίκευση των μέτρων που πρόσφατα ψηφίστηκαν από τη βουλή.
Στα πλαίσια αυτά έγινε συνάντηση της Αν. υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου την Παρασκευή 27/3, με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε μαθαίνουμε μεταξύ άλλων ότι :
Η υπουργός έκανε γνωστό ότι πρόκειται να επανασυνδεθεί το ρεύμα σε όσες οικογένειες είναι ενταγμένες στο κοινωνικό τιμολόγιο, ενώ για 150.000 οικογένειες θα δοθούν δωρεάν 1200 κιλοβατώρες το τετράμηνο. 
Επίσης θα θεσπιστεί η κάρτα επιδότησης σίτισης, ώστε να διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια των συνανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ωφελήσει 153.000 οικογένειες, οι οποίες θα λάβουν μέσω της κάρτας 100 ευρώ το μήνα για 9 μήνες. 
Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή επιδόματος ενοικίου ύψους από 70 έως 220 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, για 30.000 οικογένειες. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι προϋπολογισμού 40 εκ. και διάρκειας εννέα μηνών.

Η κωδικοποίηση και ποσοτικοποίηση των ωφελουμένων διαμορφώνει στην ουσία μία ενιαία πλατφόρμα ωφελουμένων για όλες τις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας, τόσο με ευρωπαϊκές, όσο και με εθνικές χρηματοδοτήσεις.
Μέσω του -υπό αναδιάρθρωση- Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας (ΕΣΚΠ) προωθείται ένα σύνθετο πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύει στην:
 • Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού (υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, πρόληψη της σχολικής βίας, καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, προληπτικοί εμβολιασμοί, μείωση ή απαλλαγή από την πληρωμή ειδικών τελών ή φόρων, ενσωμάτωση μεταναστών, καταπολέμηση των διακρίσεων),
 • Κάλυψη αναγκών διαβίωσης μέσω παροχών σε είδος και κάλυψη στεγαστικών αναγκών,
 • Κάλυψη αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
 • Ενίσχυση του εισοδήματος φτωχών και αναπήρων ατόμων που δεν είναι ικανά και διαθέσιμα προς εργασία και ανέργων μέσω παροχών μη ανταποδοτικής φύσης,
 • Προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων και προνοιακών ληπτών,
 • Αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών μέσω της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας,
 • Προστασία δικαιωμάτων μέσω δωρεάν νομικής συνδρομής, και
 • Προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε τρεις (3) κύριες Κατηγορίες και σε επιμέρους Κατηγορίες:
 • Τις Ευάλωτες Ομάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κυρίως άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί κ.λπ.
 • Τις Ειδικές Ομάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κυρίως μακροχρόνια άνεργοι, οικονομικά μη-ενεργά άτομα, μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, γυναίκες/μητέρες θύματα κακοποίησης, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.
 • Τις Λοιπές Ομάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κυρίως νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, άτομα προερχόμενα από περιθωριοποιημένες κοινότητες. φτωχοί εργαζόμενοι ή/και συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, ανασφάλιστοι κ.λπ.