Μια κρίσιμη ρύθμιση για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο, πολιτών που δεν είναι στο όνομα τους η παροχή ΔΕΗ.Μετά από συντονισμένες προσπάθειες τού κινήματος ΑΛ.ΑΝΥ.Α τής ''κίνησης πολιτών ενάντια στις διακοπές ρεύματος'' και τής ομάδας επικοινωνίας τής διοίκησης τής ΔΕΗ μέ τήν οποία ''συνεργαζόμαστε επί διετίας'' καί ήδη επιλύσαμε τεράστια θέματα μέ αποκορύφωμα τήν ένταξη σέ κοινωνικό τιμολόγιο τών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προσπερνάμε ένα ακόμη εμπόδιο πού ήταν τροχοπέδη καί ''λύνει τά χέρια'' σέ πολλές οικογένειες πού ανήκουν σέ αυτές τίς ομάδες.
Πλέον θά μπορούν οί συμπολίτες μας πού ανήκουν στίς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά ή παροχή είναι στό όνομα τού ιδιοκτήτη τους, όποτε δέν μπορεί νά ''εγκριθεί ή ένταξή τους στό κοινωνικό τιμολόγιο'' αφού δέν φαίνεται πουθενά τό όνομά τους, μέ μία υπεύθυνη δήλωση νά μεταφέρουν στό όνομά τους τήν παροχή καί ταυτόχρονα νά προχωράνε σέ ένταξη σέ κοινωνικό τιμολόγιο αναφέροντας τήν αιτία (άνεργοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ) να κάνουν ρύθμιση μέ ευνοϊκούς όρους τής οφειλής τους καί νά προστατεύονται από διακοπή ρεύματος στό σπίτι τους.
Ηδη από τήν παραπάνω ''δυσλειτουργία'' πού για διάφορους λόγους (άρνηση τού ιδιοκτήτη νά δώσει τήν έγκρισή του, καθεστώς φιλοξενίας κλπ) δέν ήταν δυνατόν νά γίνει αλλαγή ονόματος χωρίς τήν έγκριση τού ιδιοκτήτη τού σπιτιού, μέ αποτέλεσμα χιλιάδες συμπολιτών μας νά παραμένουν εκτός ένταξης προστασίας καί σέ πολλές περιπτώσεις νά έχουμε τραγικά αποτελέσματα (τετραπληγική στή Κρήτη τό καλοκαίρι) και εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις πού δέν βγαίνουν στή δημοσιότητα.
Ηδη ή κίνησή μας έχει προχωρήσει σέ πολλές αλλαγές ονόματος μέ αυτό τόν τρόπο σέ συμπολίτες μας πού ζήτησαν τή συνδρομή μας καί πλέον ανοίγει ό δρόμος γιά χιλιάδες ακόμη νοικοκυριά.
Είναι μία ακόμη σημαντική καί ουσιαστική επιτυχία τής κίνησής μας, πού από τήν πρώτη στιγμή τής κρίσης, μέ υπεύθυνο τρόπο καί ευαισθησία, αντιμετώπισε τό τεράστιο πρόβλημα πού είχε δημιουργηθεί καί πού δυστυχώς, άφησε πίσω του πολύ πόνο καί θύματα.