Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου. Συνέλευση τού κινήματος ΑΛ.ΑΝΥ.Α
Συνέλευση τού κινήματος ( Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου στις 8:00 μ.μ.) στο Δημαρχείο Νίκαιας, με θέματα τον συντονισμό κινητοποιήσεων για την ''αποτροπή πλειστηριασμών'' σέ Ειρηνοδικεία και παρεμβάσεων σέ σταθμούς τού ΜΕΤΡΟ σέ ένδειξη διαμαρτυρίας για την αυθαίρετη και φασιστική συμπεριφορά ελεγκτών, απέναντι σέ πολίτες πού αδυνατούν να ''ακυρώσουν'' εισιτήριο.