ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 53 Δημάρχων και Δ. Συμβούλων για την "Αυτοδιοίκηση που αντιστέκεται, ανατρέπει και δημιουργεί"
"Στις 8 Οκτωβρίου η ανάδειξη του 25μελούς Δ.Σ. στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.


Με γνώμονα την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης μέσα από ένα διεκδικητικό πλαίσιο, ώστε οι δημοτικές αρχές να παραμείνουν όρθιες για να μπορέσουν να σταθούν αρωγοί στους ανθρώπους που πλήττονται βάναυσα από την κρίση, η Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία κατέρχεται, στις 8 Οκτωβρίου, στις εκλογές για την ανάδειξη του 25μελούς Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής με στόχο την ανατροπή των παγιωμένων φιλοκυβερνητικών συσχετισμών στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης. Ολόκληρη η διακήρυξη, που υπογράφεται από 53 αιρετούς, δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, έχει ως εξής:


* Κατάρρευση ακόμα και της στοιχειώδους λειτουργίας πολλών δήμων, περικοπές των ΚΑΠ που ξεπερνούν το 60%."Η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη κοινωνική, οικονομική και θεσμική κρίση της μεταπολιτευτικής της, τουλάχιστον, ιστορίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι αλλεπάλληλες συγκυβερνήσεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ έβαλαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο δύο αλληλένδετων πολιτικά σχεδιασμών, του 'Καλλικράτη' και των Μνημονίων, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί βαρύτατα πλήγματα τόσο ως προς την οικονομική της αυτοτέλεια και υλική / έμψυχη υπόσταση, όσο και ως προς την ίδια τη δημοκρατική της λειτουργία και την αυτοδιοικητική της ουσία:

* Κινητικότητα, δήθεν 'αξιολόγηση' και 'επανέλεγχος' των συμβάσεων εργασίας και μαζική κατάργηση / συγχώνευση δομών που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και 'γεμίζουν' τη δεξαμενή των απολύσεων.


Είναι ολοφάνερη η αποτυχία του κυβερνητικού 'success story', τη στιγμή που στην πραγματικότητα οι δήμοι αδυνατούν να επιτελέσουν και τη στοιχειώδη αναπτυξιακή λειτουργία, αποστερημένοι πλήρως από αναπτυξιακούς πόρους (το ΠΔΕ για τους δήμους και η ΣΑΤΑ, από 1,2 δισ. ευρώ το 2009, εξανεμίστηκε σε μόλις 180 εκατ. ευρώ το 2014), χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού και με τον βρόχο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών να ακυρώνει κάθε περιθώριο αυτόνομης δράσης.

Η στοχοποίηση του κοινωνικού κράτους και της έννοιας της αλληλεγγύης, η μετατροπή ακόμα και της περιβαλλοντικής πολιτικής σε 'μπίζνα', η αποστέρηση των τοπικών κοινωνιών από θεμελιώδη αναπτυξιακά εργαλεία αλλά και από ανεκτίμητα κοινωνικά αγαθά, όπως η ενέργεια, ο αιγιαλός, οι υποδομές, το νερό κ.λπ., αποτελούν θεμελιώδεις επιδιώξεις της κυβερνητικής μνημονιακής ατζέντας στον χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Οι επιδιώξεις αυτές διευκολύνθηκαν από το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο που δημιούργησαν οι αντιδημοκρατικές 'απορυθμίσεις' στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, η πολυνομία, η γραφειοκρατία, η συγκεντρωτική λειτουργία και η ακραία αντιδημοκρατική διαδικασία συγκρότησης των οργάνων σε ΠΕΔ και ΚΕΔΕ.

Αυτή η πραγματικότητα καταδεικνύει και τις πολιτικές προτεραιότητες στη νέα περίοδο της Αυτοδιοίκησης.

Τα νέα συλλογικά όργανα καλούνται:

* Να αποφύγουν τα λάθη, τις παραλείψεις, αλλά και τις σκοπιμότητες και πολιτικές επιλογές που χαρακτήρισαν την προηγούμενη θητεία και οδήγησαν την Αυτοδιοίκηση αμαχητί στην απαξίωση, στον οικονομικό μαρασμό και στη διάλυση.

* Να συγκρουστούν με τις ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις.

* Να υπερασπιστούν την κοινωνία απέναντι στην ανθρωπιστική καταστροφή και να διασφαλίσουν τα δημόσια αγαθά και τον δημόσιο χώρο από τη fast track εκποίηση, όπως αυτή μεθοδεύεται με χαρακτηριστικό τρόπο στον χώρο της Αυτοδιοίκησης με τα 'ερωτηματολόγια' και τις 'αναπτυξιακές συμβουλές' του κ. Φούχτελ.

* Να ασκήσουν και να υπερασπιστούν με κάθε μέσο το αυτοδιοικητικό κεκτημένο και τα συνταγματικά δικαιώματα της Τ.Α. που παραβιάζονται (πόροι, διοικητική αυτοτέλεια, άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής κ.λπ.) και περιστέλλονται διαρκώς.


Προγραμματικοί άξονες

Στη βάση αυτή, άξονες ενός μίνιμουμ ρεαλιστικού και διεκδικητικού προγράμματος για τη συγκρότηση μιας νέας πλειοψηφίας στον χώρο της ΠΕΔ Αττικής και συνολικά των συλλογικών οργάνων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης μπορεί να είναι:

* Η υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης απέναντι στις πιέσεις, άμεσες και έμμεσες, για ιδιωτικοποίηση και υπερφορολόγηση των πολιτών.

* Η διαχείριση απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων με αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, κοινωνικό έλεγχο και δημόσιο χαρακτήρα, με προτεραιότητα τη μείωση των απορριμμάτων και τη διαλογή στην πηγή, στον αντίποδα των φαραωνικών έργων και των μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων με ΣΔΙΤ.

* Η διεκδίκηση της άμεσης απόδοσης των συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένων πόρων και της αντικειμενικής και αναλογικής κατανομής τους.

* Η μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε επενδυτική τράπεζα της Αυτοδιοίκησης.

* Η κατάρτιση διακριτού επιχειρησιακού προγράμματος για τους δήμους στο νέο ΕΣΠΑ, με κύριες κατευθύνσεις την αποτροπή της κοινωνικής καταστροφής και την εκπόνηση ολοκληρωμένων τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων.

* Η κατάργηση του Παρατηρητηρίου και η απλοποίηση των πολλαπλών ελέγχων.

* Η διασφάλιση πλήρων ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζόμενους στους δήμους.

* Η θεσμοθέτηση διαδικασιών συμμετοχής και συναπόφασης με τους πολίτες στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μια τέτοια προγραμματική πλειοψηφία μπορεί να ανοίξει μια ουσιαστική δημοκρατική συζήτηση στους θεσμούς και στην κοινωνία για ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο σε αντικατάσταση του 'Καλλικράτη', με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, την ανατροπή του δημαρχοκεντρικού μοντέλου διοίκησης, την ουσιαστική αποκέντρωση, με συμμετοχικό προϋπολογισμό και δομές αντιπροσωπευτικής και άμεσης δημοκρατίας και για τη δημιουργία νέων σύγχρονων οργανισμών, με σταθερές, πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας, με την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

Η ουσιαστική υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων προϋποθέτει την οικοδόμηση ενός κοινωνικού μετώπου αντίστασης, αλληλεγγύης και ανατροπής των μνημονιακών δεσμεύσεων από την Αυτοδιοίκηση, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες, διαδικασία που περνά μέσα και από την ανατροπή των παγιωμένων φιλοκυβερνητικών συσχετισμών στην ΠΕΔ Αττικής και συνολικά στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης. Για την Αυτοδιοίκηση που αντιστέκεται, ανατρέπει και δημιουργεί".

Βασιλόπουλος Αριστείδης, δήμαρχος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, Βρεττάκος Χρήστος, δήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Γκότσης Ηρακλής, δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Κατωπόδης Γρηγόριος, δήμαρχος Βύρωνα, Καφατσάκη - Βλάχου Σταματία, δήμαρχος Ζωγράφου, Κοντόσταυλος Γεώργιος, δήμαρχος Καισαριανής, Λαγουδάκης Ιωάννης, δήμαρχος Περάματος, Μπίρμπας Δημήτριος, δήμαρχος Αιγάλεω, Ρούσσος Συμεών, δήμαρχος Χαλανδρίου, Σταθόπουλος Ιωάννης, δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Αγγέλης Κωνσταντίνος, δημ. σύμβουλος Βύρωνα, Αγγελόπουλος Νικόλαος, δημ. σύμβουλος Πειραιά, Αγγελοπούλου Ελευθερία - Αθηνά, δημ. σύμβουλος Αθηναίων, Αλεξάτος Χαράλαμπος, δημ. σύμβουλος Δάφνης - Υμηττού, Αλεξίου Κωνσταντίνος, δημ. σύμβουλος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Αξελός Ρήγας, δημ. σύμβουλος Αθηναίων, Βασιλειάδης Στυλιανός, δημ. σύμβουλος Αιγάλεω, Γεωργαντάς Αντώνιος, δημ. σύμβουλος Βύρωνα, Γκόνης Παναγιώτης, δημ. σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, Δούκα Μαρία, δημ. σύμβουλος Αθηναίων, Δρογώσης Ευστάθιος, δημ. σύμβουλος Αθηναίων, Κάβουρας Κωνσταντίνος, δημ. σύμβουλος Ιλίου, Καλομοίρης Γρηγόριος, δημ. σύμβουλος Χαλανδρίου, Καραγιαννάκης Χρήστος, δημ. σύμβουλος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κασσίμης Χρήστος, δημ. σύμβουλος Χαλανδρίου, Κοκοτίνης Χρήστος, δημ. σύμβουλος Ηλιούπολης, Κολμανιώτης Ιωάννης, δημ. σύμβουλος Νέας Ιωνίας, Κομματάς Γεώργιος, δημ. σύμβουλος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Κοροβέσης Παναγιώτης, δημ. σύμβουλος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Κουγιουμζής Φώτιος, δημ. σύμβουλος Περιστερίου, Κρεμμύδας Αριστείδης, δημ. σύμβουλος Μοσχάτου - Ταύρου, Κυλλάκου Αικατερίνη, δημ. σύμβουλος Κορυδαλλού, Λαγουδάκης Αθανάσιος, δημ. σύμβουλος Περάματος, Λυμπεράτος Γεράσιμος, δημ. σύμβουλος Χαλανδρίου, Μαγιάκης Ελευθέριος, δημ. σύμβουλος Αμαρουσίου, Μερκουράκης Κωνσταντίνος, δημ. σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου, Μπράτιμος Νικόλαος, δημ. σύμβουλος Νέας Ιωνίας, Παναγιώτου Σπυρίδων, δημ. σύμβουλος Γαλατσίου, Πάντος Παναγιώτης, δημ. σύμβουλος Νέας Σμύρνης, Παπαγεωργίου Σωτηρία, δημ. σύμβουλος Ζωγράφου, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, δημ. σύμβουλος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Παπακώστας Βασίλειος, δημ. σύμβουλος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, Παπαμιχαήλ Σωτήριος, δημ. σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, Ρέπα - Νικάνδρου Γαρυφαλλιά, δημ. σύμβουλος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Σακελλαρίδης Γαβριήλ, δημ. σύμβουλος Αθηναίων, Σακούτης Νικόλαος, δημ. σύμβουλος Πετρούπολης, Σταματάκης Ζαχαρίας, δημ. σύμβουλος Ζωγράφου, Συράκου Σταυρούλα, δημ. σύμβουλος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Ταστάνης Αναστάσιος, δημ. σύμβουλος Γλυφάδας, Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης, δημ. σύμβουλος Κρωπίας, Φιλίππου Γεωργία, δημ. σύμβουλος Καισαριανής, Φουντά Παρασκευή, δημ. σύμβουλος Περιστερίου, Χριστόγλου Γιαννούλα, δημ. σύμβουλος Αιγάλεω.