Η Ανταρσία στην Κοκκινιά καλεί σε συγκέντρωση και πορεία. Σάββατο 1/11 στη Παιδική στέγη.