ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 μέλη του ΑΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ με επικεφαλής τον Δήμαρχο Χρήστο Βρεττάκο κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. ών 20422/15.4.2014 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας». 
Στην αίτηση ακύρωσης αναφέρεται ότι η Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ είναι αντισυνταγματική, αφενός ως προς τη διαδικασία λήψης της και αφετέρου γιατί υποβαθμίζει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του δήμου μας. 
Το νέο Γ.Π.Σ ενισχύει την τσιμεντοποίηση, αυξάνει τους όρους δόμησης, αλλάζει τις χρήσεις γης, αποχαρακτηρίζει χώρους αστικού πρασίνου (Σελεπίτσαρι, Νεκροταφείο Ανάστασης), εντάσσει περιοχές στο σχέδιο πόλεως και μειώνει τους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το περιβάλλον και να τροποποιούνται επί το δυσμενέστερον οι συνολικές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του δήμου μας.
Οι κάτοικοι του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας έχουμε δικαίωμα να ζούμε σε μία πόλη λειτουργική, με εξασφάλιση των προστατευόμενων γενικότερων αγαθών (δασικών εκτάσεων, του φυσικού περιβάλλοντος κλπ ) και σε μια πόλη με αισθητική και διατήρηση όλων των στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όρους από τους οποίους εξαρτάται και η γενικότερη ποιότητα ζωής μας.
Διεκδικούμε μία πόλη που θα εξασφαλίζει τους καλύτερους όρους διαβίωσης και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τις δικές μας και των παιδιών μας και όχι τα σχέδια μίας «κλίκας επενδυτών».
Καλούμε τους Κερατσινιώτες και τους Δραπετσωνίτες σε ένα κοινό αγώνα για να διαλύσουμε τον χορό των συμφερόντων που στήνονται στις πλάτες μας και για να χτίσουμε την πόλη που μας αξίζει. 

Επιλέγουμε τον ΔΡΟΜΟ του Αγώνα, της Αλληλεγγύης, της Ανατροπής!