Συλλαλητήριο - συναυλία «Χημικά, Σκουριές, Ακτές»: Σύνταγμα, 11 Ιουλίου