Προγραμματικές θέσεις και υποψήφιοι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύβουλοι με την κίνηση "κόντρα στο ρεύμα"