"Άρωμα γυναίκας" στο ψηφοδέλτιο του "Κόντρα στο Ρεύμα".


Μια μικρή έρευνα στα ψηφοδέλτια του Κώστα Παπαδόπουλου "ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΎΜΑ" και Γιώργου Ιωακειμιδη "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ" έτσι για να μας φύγει και η περιέργεια..έδειξε ότι το Κόντρα στο Ρεύμα αποπνέει "άρωμα γυναίκας" περιλαμβάνοντας στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σχεδόν τις μισές (45%). Αντίθετα το αντίστοιχο ποσοστό στο ψηφοδέλτιο της Κίνησης Πολιτών  πέφτει στο 25%.