ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ : Σταμάτησε ο πρώτος πλειστηριασμός κατοικίας.