Πρόγραμμα του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Δημιουργικής Απασχόλησης με τίτλο «Καλοκαίρι στην πόλη μου».


Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε παιδιά του δημοτικού, των οποίων και οι δυο γονείς εργάζονται (κατά προτεραιότητα), θα υλοποιηθεί σε δυο κύκλους διάρκειας τριών εβδομάδων, (από τις 19/06 έως τις 5/07 και από τις 8/07 έως τις 26/07) και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του 6ου Γυμνασίου, του Πολιτιστικού Κέντρου «Μάνος Λοΐζος» και του Πλάτωνα. Κάθε κύκλος μπορεί να φιλοξενήσει έως 180 παιδιά. 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δήμου, το οποίο απαρτίζεται από έμπειρους παιδαγωγούς, μουσικούς, ζωγράφους, εικαστικούς και γυμναστές, σχεδίασε ένα πρόγραμμα, ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών και τα ενδιαφέροντά τους μέσα από το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα, παίρνοντας ποικίλα ερεθίσματα, να εκφραστούν πολύπλευρα, με στόχο την άθλησή, τη δημιουργική μάθηση, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1/ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού, των οποίων και οι δυο γονείς εργάζονται (κατά προτεραιότητα) και είναι δημότες-κάτοικοι του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

2/ Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 εβδομάδες και χωρίζεται σε δυο κύκλους των τριών εβδομάδων, από 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου και από 8 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου.

3/ Κάθε παιδί έχει δικαίωμα συμμετοχής σε έναν μόνο κύκλο. Σε περίπτωση όμως που υπάρξουν κενές θέσεις, τότε θα εξετάζονται αιτήσεις επανεγγραφής από τον α’ κύκλο στον δεύτερο.

4/ Η συμμετοχή κάθε μαθητή επιβαρύνεται με το ποσό των 30€ εφάπαξ, εφόσον το οικογενειακό του εισόδημα υπερβαίνει τις 15.000€. Τα χρήματα προκαταβάλλονται με την εγγραφή του παιδιού και δεν επιστρέφονται.

5/ Κάθε κύκλος μπορεί να απασχολήσει αυστηρά έως 180 παιδιά.

6/ Σε κάθε κύκλο, το 10% θα καλύπτεται από παιδιά μεταναστών (καθότι δεν μπορούν να είναι δημότες, με απαραίτητη προϋπόθεση όμως να είναι κάτοικοι του Δήμου μας, να είναι νόμιμοι και να πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις).
 
Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής