Ενημερωτικό Δελτίο για την απομάκρυνση & Ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο της εγκατάλειψης αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία της πόλης με συνέπεια να επιβαρύνεται το περιβάλλον και η ασφάλεια των περιοίκων, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1.Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α΄/ 05.03.04) όταν αυτά εγκαταλείπονται σε δημόσιους δρόμους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 45 ημερών, όπως αυτό προβλέπεται στο προαναφερθέν Προεδρικό Διάταγμα (άρθρο 9, παρ.1) χαρακτηρίζονται ως Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Ο.Κ.Τ.Ζ), περισυλλέγονται και εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν τα αναζητήσουν, προωθούνται για ανακύκλωση.
2.Ο Δήμος υποχρεούνται να επικολλήσει ειδοποίηση στον υαλοπίνακα ( παρμπρίζ ) του εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου και σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του δεν μεριμνήσει ο ίδιος για την απομάκρυνσή του, τότε οι Υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν στην ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση αυτού ( μετά το πέρας των 45 ημερών ) και το αυτοκίνητο προωθείται για ανακύκλωση. 
Κατόπιν αυτού καλούνται οι Δημότες του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη οι οποίοι έχουν εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα όπως απομακρύνουν με δική τους φροντίδα τα αυτοκίνητα πριν οι Υπηρεσίες του Δήμου προβούν στην επικόλληση ειδοποίησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 210-42 78 273