ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί, πλήρης παιδιατρικός έλεγχος και θα εκδοθούν πιστοποιητικά υγείας σε όλα τα παιδιά απόρων ανασφάλιστων δημοτών μας στα Δημοτικά Ιατρεία (Βοσπόρου και Αμερικανίδων Κυριών, τηλ. 2104912187) σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου.