Ε.Ο.Π.Υ.Υ τι ισχύει με τον νέο φορέα υγείας.Για ένα μεταβατικό διάστημα, άγνωστο πόσο, αφού οι αρμόδιοι υπουργοί δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΥΔΚΥ και ΙΚΑ μπορούν να εξυπηρετούνται όπως παρακάτω:

Προκειμένου για κλινική εξέταση ασθενούς και αναγραφή φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων:
1. Από τους συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες γιατρούς στα Ιατρεία τους, τα ονόματα των οποίων μπορούν να βρουν στις λίστες που είναι αναρτημένες στα ταμεία τους και στα ΚΕΠ. Η παροχή υπηρεσίας είναι ΔΩΡΕΑΝ για τον ασφαλισμένο. Ο γιατρός θα αμειφθεί κατ’ ευθείαν από τον ΕΟΠΥΥ ( 10 € ανά επίσκεψη) με την επισήμανση ότι κάθε συνεργαζόμενος γιατρός μπορεί να εξυπηρετεί με τον τρόπο αυτό μέχρι 50 ασφαλισμένους την εβδομάδα, ενώ από τον 51ο και μετά ο γιατρός αμείβεται όπως επιθυμεί από τον ίδιο τον ασφαλισμένο.(χωρίς αυτός να μπορεί μετά να διεκδικήσει από το Ταμείο αυτά τα χρήματα).
2. Από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα Κέντρα Υγείας και τα αγροτικά ιατρεία (Δωρεάν).
3. Από τα Ιατρεία του ΙΚΑ (δωρεάν).
4. Από τους μη συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς που έχουν πιστοποιηθεί για ηλεκτρονική συνταγογράφηση (σχεδόν όλοι είναι πιστοποιημένοι) εφ’ όσον πληρώσουν οι ίδιοι το αντίτιμο της επίσκεψης όπως αυτό καθορίζεται από τον κάθε γιατρό.

Προκειμένου για εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων (βιοχημικών, πυρηνικών, μικροβιολογικών, ακτινολογικών, κλπ).
1. Από τα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα, με συμμετοχή του ασθενούς 15% επί της αξίας των εξετάσεων (σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο). Για συνεννόηση ο ασφαλισμένος επικοινωνεί απ’ ευθείας τηλεφωνικά με το εργαστήριο που επιλέγει.
2. Από τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ (δηλαδή τις μονάδες του πρώην ΙΚΑ) και από τους σχηματισμούς του ΕΣΥ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος των εξετάσεων.

Προκειμένου τέλος για παρακλινικές εξετάσεις που εκτελούνται από τους ίδιους τους κλινικούς γιατρούς (καρδιολόγους, πνευμονολόγους, ΩΡΛ, ουρολόγους κλπ):
1. Από τους συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς στα ιατρεία τους με συμμετοχή 15% του ασθενούς επί της αξίας των εξετάσεων (σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο).
2. Από τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ (δηλαδή τις μονάδες του πρώην ΙΚΑ) και από τους σχηματισμούς του ΕΣΥ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος των εξετάσεων.
3. Από όλους τους ειδικούς γιατρούς με καταβολή του συνόλου της αξίας της εξέτασης.

Τις πληροφορίες συλλέξαμε από ενημέρωση του ιατρικού συλλόγου Κορίνθου