Πρόσληψη 2 Βρεφονηπιοκόμων ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη 2 Βρεφονηπιοκόμων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη που εδρεύει στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για τις δομές «Παιδικός Σταθμός Αγίας Άννας – Παιδικός Σταθμός Ελευθερίας και Ιθάκης και Βρεφικός Σταθμός Δ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη»

 
Διάρκεια σύμβασης
Από την υπογραφή της σύμβασης έως  31-8-2012, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης αν το πρόγραμμα συνεχιστεί